دو صفتی که در وجود علما نیست

حضرت علی علیه السلام در حدیثی، قلب عالم را از دو صفت مبرّا دانستند.

اخبر جهان

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author