رشد چشمگیر اقدامات ضد مسلمانان در اسپانیا

رشد چشمگیر اقدامات ضد مسلمانان در اسپانیا
در سال گذشته ۵۳۴ اقدام بر ضد مسلمانان اسپانیا رخ داده که این آمار در مقایسه با سال گذشته میلادی که فقط ۴۸ حادثه از این دست رخ داده بود، رشد نگران کننده‌ای داشته است.

رشد چشمگیر اقدامات ضد مسلمانان در اسپانیا

در سال گذشته ۵۳۴ اقدام بر ضد مسلمانان اسپانیا رخ داده که این آمار در مقایسه با سال گذشته میلادی که فقط ۴۸ حادثه از این دست رخ داده بود، رشد نگران کننده‌ای داشته است.
رشد چشمگیر اقدامات ضد مسلمانان در اسپانیا

آپدیت نود 32 ورژن 5

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author