ساخت یک حوزه علمیه‌ به شکل کشتی +عکس

ساخت یک حوزه علمیه‌ به شکل کشتی +عکس
حسینیه، مدرسه علمیه و سالن اجتماعات شیعیان جاکارتا موسوم به «سفینة النجاة» در اندونزی به صورت کشتی طراحی و ساخته شده است.

ساخت یک حوزه علمیه‌ به شکل کشتی +عکس

حسینیه، مدرسه علمیه و سالن اجتماعات شیعیان جاکارتا موسوم به «سفینة النجاة» در اندونزی به صورت کشتی طراحی و ساخته شده است.
ساخت یک حوزه علمیه‌ به شکل کشتی +عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author