سبزه های قرآنی مسجد؛ ابتکاری خلاقانه در آستانه نوروز

جشنواره‌ سبزه های قرآنی مسجد، فراخوانی است که از بانوان خواسته می‌شود که برای سفره‌ هفت‌سین امسال سبزه‌های خلاقانه قرآنی و ارزشی درست کنند، این اقدام همپوشانی دین و هنر است که می تواند علاوه بر تنوع، فرصتی برای خلاقیت ورزی باشد.

میهن دانلود

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author