سفر رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان به قم

کاردینال پیتر تورکسون رئیس شورای پاپی صلح و عدالت واتیکان به دعوت آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه به قم سفر کرد.

کیمیا دانلود

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , ,

About the author