سه نصیحت زیبای لقمان به فرزندش

سه نصیحت زیبای لقمان به فرزندش
دنيا را همانند پلى بر روى رودخانه‏‌اى به شمار آور كه از آن مى‏‌گذرى و آن را رها مى‏‌كنى و تا پايان روزگار، به سوى آن باز نمى‏‌گردى؛ آن را خراب كن و آبادش نكن.

سه نصیحت زیبای لقمان به فرزندش

دنيا را همانند پلى بر روى رودخانه‏‌اى به شمار آور كه از آن مى‏‌گذرى و آن را رها مى‏‌كنى و تا پايان روزگار، به سوى آن باز نمى‏‌گردى؛ آن را خراب كن و آبادش نكن.
سه نصیحت زیبای لقمان به فرزندش

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author