سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!

سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!
استاد آکادمی پلیس دبی در اظهاراتی قابل‌‌تأمل و تعجب‌آور گفت: «سوزاندن نسخه‌های قرآنی که دارای اشتباهات چاپی هستند، شرعا جایز است»(!)

سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!

استاد آکادمی پلیس دبی در اظهاراتی قابل‌‌تأمل و تعجب‌آور گفت: «سوزاندن نسخه‌های قرآنی که دارای اشتباهات چاپی هستند، شرعا جایز است»(!)
سوزاندن قرآن با اشتباه چاپی جایز است!

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author