شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی

شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی
سخنگوی وزارت حج عربستان اعلام کرد که وزیر حج این کشور در دیدار با هیئتی از ایران بر ممنوعیت تجمعات و سر دادن شعار و بالابردن صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج تاکید کرده است.

شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی

سخنگوی وزارت حج عربستان اعلام کرد که وزیر حج این کشور در دیدار با هیئتی از ایران بر ممنوعیت تجمعات و سر دادن شعار و بالابردن صدا هنگام دعا خواندن در حین مراسم حج تاکید کرده است.
شرط گذاری سعودی ها برای حجاج ایرانی

فروش بک لینک

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author