شرکت ایتالیایی به خاطر تبعیض علیه بانوی محجبه جریمه شد

شرکت ایتالیایی به خاطر تبعیض علیه بانوی محجبه جریمه شد
دادگاه تجدید نظر در میلان شرکتی را که به خاطر تبعیض، بانوی محجبه مسلمان ایتالیایی را از کار محروم کرده بود، جریمه کرد.

شرکت ایتالیایی به خاطر تبعیض علیه بانوی محجبه جریمه شد

دادگاه تجدید نظر در میلان شرکتی را که به خاطر تبعیض، بانوی محجبه مسلمان ایتالیایی را از کار محروم کرده بود، جریمه کرد.
شرکت ایتالیایی به خاطر تبعیض علیه بانوی محجبه جریمه شد

خرید بک لینک

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author