شش گردشگر سوئدی مسلمان شدند

شش گردشگر سوئدی مسلمان شدند
شش گردشگر اهل کشور سوئد، در نخستین سفر به بارگاه منور رضوی، دین مبین اسلام را پذیرفته و مذهب تشیع را برگزیدند.

شش گردشگر سوئدی مسلمان شدند

شش گردشگر اهل کشور سوئد، در نخستین سفر به بارگاه منور رضوی، دین مبین اسلام را پذیرفته و مذهب تشیع را برگزیدند.
شش گردشگر سوئدی مسلمان شدند

خرید بک لینک

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author