شعری از زبان ام البنین(س)/ پسرانم همه بودند سپرهای حسین

سیزدهم جمادی الثانی، یادآور روزی غم انگیز است؛ روزی که در آن مادری فداکار و بانویی با عظمت از تبار دلاوران، به سوی معبود پر کشید.

کرمان نیوز

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author