شفا گرفتن دختر لال در حرم حضرت معصومه (س)

شفا گرفتن دختر لال در حرم حضرت معصومه (س)
مسئول تدوین و نشر مرکز اسناد گفت: طبق اسناد و مدارک نویافته دختر لال اهل روستای آب روشن آستارا در ۵۰ سال پیش در حرم مطهر کریمه اهل بیت شفا یافته است.

شفا گرفتن دختر لال در حرم حضرت معصومه (س)

مسئول تدوین و نشر مرکز اسناد گفت: طبق اسناد و مدارک نویافته دختر لال اهل روستای آب روشن آستارا در ۵۰ سال پیش در حرم مطهر کریمه اهل بیت شفا یافته است.
شفا گرفتن دختر لال در حرم حضرت معصومه (س)

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author