شلیک گلوله به یک پزشک مسلمان

شلیک گلوله به یک پزشک مسلمان
یک پزشک مسلمان روز گذشته (13 تیرماه) مقابل یک مسجد در شهر «هیوستن» واقع در ایالت «تگزاس» آمریکا مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله زخمی شد.

شلیک گلوله به یک پزشک مسلمان

یک پزشک مسلمان روز گذشته (13 تیرماه) مقابل یک مسجد در شهر «هیوستن» واقع در ایالت «تگزاس» آمریکا مورد حمله قرار گرفت و به ضرب گلوله زخمی شد.
شلیک گلوله به یک پزشک مسلمان

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author