شکست قانون خودمختاری مسلمانان فیلیپین

خبرگزاری فرانسه نوشت پس از ناتوانی پارلمان فیلیپین در گذراندن لایحه آتش بس با جدایی طلبان مسلمان در روز چهارشنبه نگرانی از وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در این کشور نیز اوج گرفت.

شهر خبر

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author