«شیطان» کیست؟/منظور از لشکریان سواره وپیاده شیطان

«شیطان» کیست؟/منظور از لشکریان سواره وپیاده شیطان
حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره ماهیت شیطان پاسخ گفتند.

«شیطان» کیست؟/منظور از لشکریان سواره وپیاده شیطان

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره ماهیت شیطان پاسخ گفتند.
«شیطان» کیست؟/منظور از لشکریان سواره وپیاده شیطان

فروش بک لینک

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author