شیعیان در بحرین مظلوم واقع شدند/ آل‌خلیفه ظالم است

بحرین در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان قرار دارد.

عکس های جدید

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author