طلبه های اهل سنت ایران به زیارت امام رضا(ع) رفتند

طلبه های اهل سنت ایران به زیارت امام رضا(ع) رفتند
در آستانه هفته وحدت 170 نفر از طلاب جدیدالورود مدارس علوم دینی اهل سنت استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.

طلبه های اهل سنت ایران به زیارت امام رضا(ع) رفتند

در آستانه هفته وحدت 170 نفر از طلاب جدیدالورود مدارس علوم دینی اهل سنت استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.
طلبه های اهل سنت ایران به زیارت امام رضا(ع) رفتند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author