عرفان حضرت زینب(س) برمدار امر به معروف و نهی از منکر است

وی معتقد است عرفان حضرت زینب(س) آمیزه‌ای از شریعت، حقیقت، سیاست، جهاد، دانش و خردورزی است و بر مدار امر به معروف و نهی از منکر می گردد.

تلگرام

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author