عكس العمل مردم هنگام دستگيری يكی از عوامل انتحاری مسجد امام رضا(ع) +فيلم

الاربش یک تروریست را که با تفنگش به سوی دیگران تیراندازی می کرد، گرفت و در درگیری با این تروریست جان خود را از دست داد .

دانلود فیلم جدید

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author