عکس/ بزرگترین قرآن تمام رنگی جهان

عکس/ بزرگترین قرآن تمام رنگی جهان
این قرآن که در شهر مقدس قم به همت تعدادی از جوانان قمی و با حمایت مردمی در حال تولید می باشد، بعنوان بزرگترین قرآن تمام رنگی جهان بشمار می رود. این قرآن که در ابعاد 120 در 180 سانتیمتر و به وزن حدود 600 کیلوگرم و هر جز آن به صورت یک طیف رنگ جداگانه بر روی پارچه متقال و همچنین رنگ های به کار رفته در این قرآن بیش از 150 رنگ طیف می باشد که از مدت نگارش از ابتدا تاکنون نزدیک به 11 سال زمان برده است. آقای برخورداری مسئول پروژه گفت: اگر مسئولین در ادامه پروژه با ما همکاری کنند این کار پس از اتمام به موزه حرم امام رضا(ع) تحویل داده خواهد شد.

عکس/ بزرگترین قرآن تمام رنگی جهان

این قرآن که در شهر مقدس قم به همت تعدادی از جوانان قمی و با حمایت مردمی در حال تولید می باشد، بعنوان بزرگترین قرآن تمام رنگی جهان بشمار می رود. این قرآن که در ابعاد 120 در 180 سانتیمتر و به وزن حدود 600 کیلوگرم و هر جز آن به صورت یک طیف رنگ جداگانه بر روی پارچه متقال و همچنین رنگ های به کار رفته در این قرآن بیش از 150 رنگ طیف می باشد که از مدت نگارش از ابتدا تاکنون نزدیک به 11 سال زمان برده است. آقای برخورداری مسئول پروژه گفت: اگر مسئولین در ادامه پروژه با ما همکاری کنند این کار پس از اتمام به موزه حرم امام رضا(ع) تحویل داده خواهد شد.
عکس/ بزرگترین قرآن تمام رنگی جهان

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author