عکس/ حاشیه هایی از دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی

عکس/ حاشیه هایی از دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی
دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی عصر امروز پنج شنبه ۲۵ آذر ماه با حضور مقامات و شخصیتهای دینی و سیاسی از کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد.

عکس/ حاشیه هایی از دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی

دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی عصر امروز پنج شنبه ۲۵ آذر ماه با حضور مقامات و شخصیتهای دینی و سیاسی از کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد.
عکس/ حاشیه هایی از دهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author