عکس/ خطیب مشهور ایرانی در کنار برج ایفل پاریس

عکس/ خطیب مشهور ایرانی در کنار برج ایفل پاریس
تصویر زیر مربوط به مرحوم حجت الاسلام محمدتقی فلسفی خطیب مشهور در سفر به فرانسه این که مربوط به سال 1339 می‌شود.

عکس/ خطیب مشهور ایرانی در کنار برج ایفل پاریس

تصویر زیر مربوط به مرحوم حجت الاسلام محمدتقی فلسفی خطیب مشهور در سفر به فرانسه این که مربوط به سال 1339 می‌شود.
عکس/ خطیب مشهور ایرانی در کنار برج ایفل پاریس

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author