فتوای جدید داعش؛ به زور گرفتن دختران مباح است!

داعش در مناطقی که اشغال کرده است، وحشیانه ترین اعمال و جنایت ها را علیه زنان مرتکب می شود و از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

دانلود آهنگ جدید

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author