فرار شبکه های وهابی از مناظره با شیعیان +فیلم

شبکه های وهابی فارسی زبان وحشت زیادی از تماس بیننگان شیعه آگاه دارند بر همین اساس هرگاه یکی از شیعیان تماس می گیرد، اجازه صحبت کردن به او نمی دهند.

فیلم سریال آهنگ

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author