فرمایش پیامبر(ص) هنگام فتح مکه

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله با چوبى كه در دستش بود به بت‌ها مى‌زد و مى‌فرمود: حق آمد و باطل نابود شد، براستى كه باطل نابود شدنى است.

دانلود سریال

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author