قاتل را نباید اعدام کرد! +فیلم

قاتل را نباید اعدام کرد! +فیلم
محمد نوری زاد روزنامه نگار سابق و علاقه مند به جنجال سازی رسانه ای که از حامیان فتنه سال 88 به شمار می رود، با حضور در یکی از شبکه های ماهواره ای وهابیت، اجرای حکم اعدام را نادرست عنوان کرد.

قاتل را نباید اعدام کرد! +فیلم

محمد نوری زاد روزنامه نگار سابق و علاقه مند به جنجال سازی رسانه ای که از حامیان فتنه سال 88 به شمار می رود، با حضور در یکی از شبکه های ماهواره ای وهابیت، اجرای حکم اعدام را نادرست عنوان کرد.
قاتل را نباید اعدام کرد! +فیلم

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author