قتل مشکوک امام جماعت مسجدی در نیویورک

قتل مشکوک امام جماعت مسجدی در نیویورک
در حمله‌ای نزدیک مسجد جامع «الفرقان» در نیویورک آمریکا امام جماعت مسجد و دستیارش کشته شدند.

قتل مشکوک امام جماعت مسجدی در نیویورک

در حمله‌ای نزدیک مسجد جامع «الفرقان» در نیویورک آمریکا امام جماعت مسجد و دستیارش کشته شدند.
قتل مشکوک امام جماعت مسجدی در نیویورک

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author