قرائت مشکوک

کسی که شک دارد قرائت امام جماعت صحیح است یا خیر، وظیفه اش چیست؟

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , ,

About the author