مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟
کمیته ارزیابی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی هرساله آماده‌ترین افراد در حوزه قرائت را برای مدت یک سال به منظور قرائت قرآن و اذان در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) پذیرش می‌کند.

مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

کمیته ارزیابی معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی هرساله آماده‌ترین افراد در حوزه قرائت را برای مدت یک سال به منظور قرائت قرآن و اذان در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) پذیرش می‌کند.
مؤذنان حرم مطهر رضوی چگونه انتخاب می شوند؟

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author