ماجرای ساخت اولین مسجد در آمریکا +عکس

نداشتن ائمه جماعت دائمی سبب شد که این مسجد از اواسط دهه 1930 دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.

روزنامه ایران

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author