مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمار

مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمار
مسئولان دولت میانمار با هدف تعطیلی مغازه‌های مسلمانان روهینگیایی آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفتی کردند.

مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمار

مسئولان دولت میانمار با هدف تعطیلی مغازه‌های مسلمانان روهینگیایی آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفتی کردند.
مالیات هنگفت نژادپرستانه علیه فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان در میانمار

فروش بک لینک

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author