محلی که نفس کشیدن در آن هم حسنه دارد

براى هر نفسى كه در مسجد مى‏‌كشى ده حسنه برايت نوشته مى‏‌شود و ده گناه از تو پاك مى‏‌گردد.

شهر خبر

آگهی استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author