مساجد نزدیک قطب شمال؛ میعادگاه مسلمانان

مساجد نزدیک قطب شمال؛ میعادگاه مسلمانان
دو مسجد «الرحمه» و «النور» در شهر «ترومسو» نروژ با وجود کوچک بودن و نزدیک بودن به قطب شمال، نقش مهمی در معرفی اسلام و نزدیک کردن مسلمانان با هم در این شهر داشته است.

مساجد نزدیک قطب شمال؛ میعادگاه مسلمانان

دو مسجد «الرحمه» و «النور» در شهر «ترومسو» نروژ با وجود کوچک بودن و نزدیک بودن به قطب شمال، نقش مهمی در معرفی اسلام و نزدیک کردن مسلمانان با هم در این شهر داشته است.
مساجد نزدیک قطب شمال؛ میعادگاه مسلمانان

خرید vpn سرور هلند

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author