مسدود شدن يك سايت اسلامي به طور ناگهانی و غيرقانوني

از ماه‌هاي نوامبر و دسامبر ۲۰۱۵، سايت اسلام-آذري، هدف حملات سايبري قرار گرفت.

خبر جدید

موبایل دوستان

label

About the author