مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس

مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس
حادثه مرگ‌بار در باشگاه شبانه هم‌جنس‌بازان در اورلاندو، فرصت دیگری به ترامپ داد تا بر لزوم جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا تأکید کند، بدون اعتراف به این‌که حوادث تیراندازی از این دست به ندرت توسط یک مسلمان یا حتی اسلام‌گرای افراطی شکل گرفته است.

مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس

حادثه مرگ‌بار در باشگاه شبانه هم‌جنس‌بازان در اورلاندو، فرصت دیگری به ترامپ داد تا بر لزوم جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا تأکید کند، بدون اعتراف به این‌که حوادث تیراندازی از این دست به ندرت توسط یک مسلمان یا حتی اسلام‌گرای افراطی شکل گرفته است.
مسلمانان در کم‌تر از یک درصد تیراندازی‌های آمریکا نقش داشته‌اند +عکس

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author