مفتي داعش در بغداد بازداشت شد +عكس

همچنين دو تن از عناصر داعش در منطقه جرف النصر، که پیش از این جرف الصخر خوانده می شد، بازداشت شدند.

سایت استخدامی

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author