مفتی وهابی شیعیان را عامل شهادت امام حسین (ع) دانست/فیلم

مراد از شیعیانی كه قاتل امام حسین علیه السلام،‌ شیعیان دوازده امامی نبودند.

گوشی

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author