ممنوعیت پوشش برقع برای زنان مسلمان در سوئیس

ممنوعیت پوشش برقع برای زنان مسلمان در سوئیس
مقامات محلی سوئیس در شماری از شهرهای این کشور، پوشش برقع یا نقاب از سوی زنان در اماکن عمومی را ممنوع کردند.

ممنوعیت پوشش برقع برای زنان مسلمان در سوئیس

مقامات محلی سوئیس در شماری از شهرهای این کشور، پوشش برقع یا نقاب از سوی زنان در اماکن عمومی را ممنوع کردند.
ممنوعیت پوشش برقع برای زنان مسلمان در سوئیس

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author