مهلت هفت ساعته برای گناهکار!

پیامبر(ص) فرمود: چنانچه شخصی تصمیم گناهی می‌گیرد، اگر نیت را به مرحله عمل رساند و کار زشت را انجام دهد، باز هفت ساعت او را مهلت می‌دهند…

اتوبیوگرافی

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author