مهمترین عامل شتاب انتقام الهی

مهمترین عامل شتاب انتقام الهی
امام علی علیه‌السلام در سخنی ارزشمند مهمترین چیز در شتاب گرفتن خشم و انتقام خدا را ظلم و ستمگری بیان فرموده‌اند.

مهمترین عامل شتاب انتقام الهی

امام علی علیه‌السلام در سخنی ارزشمند مهمترین چیز در شتاب گرفتن خشم و انتقام خدا را ظلم و ستمگری بیان فرموده‌اند.
مهمترین عامل شتاب انتقام الهی

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author