موقعیت شیعه در زمان امام رضا تقویت شد

موقعیت شیعه در زمان امام رضا تقویت شد
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی می نویسد: فرصتی که برای امام رضا(ع) فراهم شد و آن موضعی که مأمون در مقابل حضرت اتخاذ کرد، یک فرصت طلایی بود که برای شیعه و اهل ولایت فراهم گردید که دوباره آوازه تشیّع در تمام جهان اسلام دوباره احیا شد.

موقعیت شیعه در زمان امام رضا تقویت شد

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی می نویسد: فرصتی که برای امام رضا(ع) فراهم شد و آن موضعی که مأمون در مقابل حضرت اتخاذ کرد، یک فرصت طلایی بود که برای شیعه و اهل ولایت فراهم گردید که دوباره آوازه تشیّع در تمام جهان اسلام دوباره احیا شد.
موقعیت شیعه در زمان امام رضا تقویت شد

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author