نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان

نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان
آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در نامه‌ای به رهبر کاتولیک‌های جهان از مواضع وی در مبرا دانستن اسلام از خشونت تقدیر کرد.

نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان

آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در نامه‌ای به رهبر کاتولیک‌های جهان از مواضع وی در مبرا دانستن اسلام از خشونت تقدیر کرد.
نامه آیت‌الله مکارم شیرازی به رهبر کاتولیک‌های جهان

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author