نخستین نمایشگاه مد و پوشاک اسلامی در ژاپن

نخستین نمایشگاه مد و پوشاک اسلامی در ژاپن
نخستین نمایشگاه مد و پوشاک اسلامی دیروز سه‌شنبه، ۲ آذر در توکیو برگزار شد.

نخستین نمایشگاه مد و پوشاک اسلامی در ژاپن

نخستین نمایشگاه مد و پوشاک اسلامی دیروز سه‌شنبه، ۲ آذر در توکیو برگزار شد.
نخستین نمایشگاه مد و پوشاک اسلامی در ژاپن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author