نزدیکترین حالت بنده به خدا در کلام امام صادق(ع)مقام منتظران حجت خدا(ع) در کلام امام صادق(ع)

نزدیکترین حالت بنده به خدا در کلام امام صادق(ع)مقام منتظران حجت خدا(ع) در کلام امام صادق(ع)
امام صادق علیه‌السلام در کلامی ارزشمند نزدیکترین حالت بنده به خدا و خشنودی باری تعالی از وی را اعتقاد به حجت خدا و انتظار فرج ایشان دانسته‌اند.

نزدیکترین حالت بنده به خدا در کلام امام صادق(ع)مقام منتظران حجت خدا(ع) در کلام امام صادق(ع)

امام صادق علیه‌السلام در کلامی ارزشمند نزدیکترین حالت بنده به خدا و خشنودی باری تعالی از وی را اعتقاد به حجت خدا و انتظار فرج ایشان دانسته‌اند.
نزدیکترین حالت بنده به خدا در کلام امام صادق(ع)مقام منتظران حجت خدا(ع) در کلام امام صادق(ع)

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author