نظر آيت الله وحيد در مورد سيد حسن خمینى

اگر بفهمند، (در مى یابند که)حفظ آقای خمینى (در) حفظ( اولاد )ایشان است و هرچه اینها دارند از او است.

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author