نماز وحدت شيعيان و اهل سنت در عراق

شیعیان و اهل سنت شهرستان المقدادیه در استان دیالی عراق، نماز خود را به صورت مشترک خواندند.

خبر جدید

آپدیت نود 32

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author