هوس بازی با نام کشیش +عکس

در سال 2002، طی یک مأموریت دیوانه‌وار به ایران آمدم تا در مورد مسیحی‌کردن تنی چند از خویشاوندان مسلمانم اقدام کنم! در آنجا با سعید آشنا شدم. یک کلیسای خانگی داشت.

free download movie

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author