هیولاسازی از اسلام ناب در سینمای غرب

سینمای آمریکا که امروزه منبع تغذیه فکر جهانیان است، در ابتدا در کرانه شرقی ایالات غصب شده از دست سرخ‍پوستان، توسط مسیحیانی چون ادیسون اختراع شد.

اخبار دنیای دیجیتال

مجله اتومبیل

label, , , , ,

About the author