واکنش دیده‌بان اسلام‌هراسی به تداوم حملات علیه مسلمانان میانمار

واکنش دیده‌بان اسلام‌هراسی به تداوم حملات علیه مسلمانان میانمار
دیده‌بان اسلام‌هراسی وابسته به دارالفتوای مصر، استمرار حملات وحشیانه علیه مسلمانان اقلیت روهینگیا توسط مقامات میانمار را محکوم کرد.

واکنش دیده‌بان اسلام‌هراسی به تداوم حملات علیه مسلمانان میانمار

دیده‌بان اسلام‌هراسی وابسته به دارالفتوای مصر، استمرار حملات وحشیانه علیه مسلمانان اقلیت روهینگیا توسط مقامات میانمار را محکوم کرد.
واکنش دیده‌بان اسلام‌هراسی به تداوم حملات علیه مسلمانان میانمار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author