وداع سوزناک پیامبرخدا(ص) با همسر مهربانشان

وداع سوزناک پیامبرخدا(ص) با همسر مهربانشان
جبرئیل گفت: ای محمد! همانا کفن خدیجه، از سوی ماست؛ زیرا او مالش را در راه ما صرف کرد. پس، جبرئیل کفنی آورد و گفت: ای رسول خدا! این، کفن خدیجه است و این کفن، از کفن‌های بهشتی است که خداوند آن را به خدیجه هدیه داده است.

وداع سوزناک پیامبرخدا(ص) با همسر مهربانشان

جبرئیل گفت: ای محمد! همانا کفن خدیجه، از سوی ماست؛ زیرا او مالش را در راه ما صرف کرد. پس، جبرئیل کفنی آورد و گفت: ای رسول خدا! این، کفن خدیجه است و این کفن، از کفن‌های بهشتی است که خداوند آن را به خدیجه هدیه داده است.
وداع سوزناک پیامبرخدا(ص) با همسر مهربانشان

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author